Tag Archives: CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Thay đổi thông tin giấy phép từ Công ty TNHH lên Công ty cổ phần có rắc rối?

LUẬT INVO - CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

Thay đổi thông tin giấy phép từ Công ty TNHH lên Công ty cổ phần có rắc rối? Khi thay đổi từ Công ty TNHH lên Công ty Cổ phần thì rất dễ Anh Chị ạ, đối với dân làm giấy phép thì vô cùng dễ, vì nó đã có “đường đi” đâu đó hết […]